Greve

Krav til beholdere

Generelt gælder det, at arbejdet med tømning af beholdere og containere, altid skal kunne foregå let og være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
  • Beholderen skal være på enten 140 liter eller 240 liter.
  • Containeren skal opfylde dansk standard DS/EN 840-1.
  • Farven på containeren skal være grøn.
  • Affaldsbeholderen behøver ikke at være monteret med ergonomiske håndtag.
  • Beholderens hjul skal være mindst 200 mm i diameter.
  • To af hjulene, som skal være placeret i den samme ende af beholderen, skal være monteret med retningsspærre og bremse.

Beholdere anskaffes efter konkret aftale med KLAR Forsyning.

Grøn beholder til haveaffald og et bundt kæppe.

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.