Ansøgninger - vandinstallationer

Her finder du en oversigt over de forskellige ansøgninger, der vedrører vandinstallationer. 

Ansøgninger om installering af vandstik

Vandstik til byggevand

Vandstik til enfamiliehuse og fritidshuse

Vandstik til etageboliger, kædehuse og dobbelthuse med fælles stikledning

Vandstik til erhverv

 

Ændringer af vandinstallationer

Ændring af vandinstallation

 

Færdigmelding af montering af vandmåler

Færdigmelding af montering

 
 
 

Længere ekspeditionstid

Vi modtager i øjeblikket rigtig mange henvendelser vedrørende ejer og lejerskifte, og du må derfor i øjeblikket forvente en længere ekspeditionstid.