Ansøgninger - vandinstallationer

Her finder du en oversigt over de forskellige ansøgninger, der vedrører vandinstallationer. 

Ansøgninger om byggevand

 

Ansøgninger om installering af vandstik

 

Ændringer af vandinstallationer

Herunder etablering af målerbrønd, flytning af måler og afmelding af vandinstallation. 

 

Færdigmelding - montering af vandmåler

 
 
 
 
 
 
 

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.