Greve
Solrød

Beredskab

Når der med vejrudsigten kommer udmeldinger om mulighed for skybrud, eller når det har regnet meget i en længere periode, har KLAR Forsyning et særligt beredskab, som sættes i værk. 

Beredskabet er baseret på, at KLAR Forsyning har planer for, hvordan afløbssystemernes kapacitet udnyttes bedst muligt og hele tiden holdes i optimal drift for, at vi kan begrænse oversvømmelserne.

Det har vi beskrevet i særlige beredskabsplaner. Vi udbygger hele tiden beredskabsplanerne, når ny viden kommer til, som en del af planlægningen af klimatilpasning af afløbssystemerne.

Som grundejer kan du selv gøre meget for at undgå oversvømmelser på din egen ejendom. Du kan se hvordan her: ’fakta og gode råd’.

Derudover kan du døgnet rundt give oplysninger til KLAR Forsyning om forhold, som truer med oversvømmelse af flere ejendomme. Du kan kontakte os på:

Tlf.: 56 65 22 22
E-mail: klar@klarforsyning.dk

Vi samler alle oplysningerne om muligheder for oversvømmelse sammen, og vi kan på den baggrund holde borgerne orienteret døgnet rundt. Når der opstår situationer, hvor der er stor risiko for oversvømmelse af flere ejendomme, udsender vi en beredskabsalarm.

MiljøCenter Greve åbner for privatpersoner tirsdag den 31. marts med adgangsbegrænsning

MiljøCenter Greve åbner tirsdag den 31. marts med normal åbningstid fra 9.00 – 20.00 på alle ugens dage. Og som en ekstra service for virksomheder, vil der i en periode tillige være åbent fra 7.00 til 8.30 på hverdage.

Åbningen sker med adgangsbegrænsning
Vi kan maksimalt lukke 20 biler ind på pladsen ad gangen for at sikre, at der holdes den nødvendige afstand til hinanden.

For at minimere kødannelse er der på lige datoer kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et lige tal, og på ulige datoer er der kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et ulige tal.

På åbningsdagen den 31. marts er det dog undtagelsesvist biler, hvis nummerplade slutter med et lige tal, der har adgang. Herefter passer systemet fra den 1. april

Adgangsbegrænsningen vil i første omgang gælde til og med den 13. april.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal følges til enhver tid
Det er vigtigt, at alle på pladsen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Når I besøger pladsen, er det derfor vigtigt:

  • At I holder afstand
  • At affaldet er sorteret hjemmefra
  • At I følger de retningslinjer, I får oplyst ved besøget
  • At I kun kører på genbrugspladsen, hvis der er stort behov for det, og at I ikke er flere i bilen, end der er behov for til at læsse af
  • At I selv medbringer kost og skovl, hvis I har brug for det, da de er fjernet fra pladsen
  • Vær opmærksom på, at kundetoilettet er lukket
  • At I medbringer tålmodighed, da der kan blive kø for at komme ind

MiljøCenter Greve har fra den 14. marts været lukket for privatpersoner på baggrund af anbefalinger fra Kommunernes Landsforening i forbindelse med Covid 19-situationen.

Kommunernes Landsforening har nu ændret deres anbefalinger og giver grønt lys til, at landets genbrugspladser igen kan åbne.