Greve
Solrød

Beredskab

Når der med vejrudsigten kommer udmeldinger om mulighed for skybrud, eller når det har regnet meget i en længere periode, har KLAR Forsyning et særligt beredskab, som sættes i værk. 

 
 

Beredskabet er baseret på, at KLAR Forsyning har planer for, hvordan afløbssystemernes kapacitet udnyttes bedst muligt og hele tiden holdes i optimal drift for, at vi kan begrænse oversvømmelserne.

Det har vi beskrevet i særlige beredskabsplaner. Vi udbygger hele tiden beredskabsplanerne, når ny viden kommer til, som en del af planlægningen af klimatilpasning af afløbssystemerne.

 
 

Som grundejer kan du selv gøre meget for at undgå oversvømmelser på din egen ejendom. Du kan se hvordan her: ’fakta og gode råd’.

Derudover kan du døgnet rundt give oplysninger til KLAR Forsyning om forhold, som truer med oversvømmelse af flere ejendomme. Du kan kontakte os på:

Tlf.: 56 65 22 22
E-mail: klar@klarforsyning.dk

Vi samler alle oplysningerne om muligheder for oversvømmelse sammen, og vi kan på den baggrund holde borgerne orienteret døgnet rundt. Når der opstår situationer, hvor der er stor risiko for oversvømmelse af flere ejendomme, udsender vi en beredskabsalarm.

 
 

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.