Stevns

Kontraktligt medlemskab

Her kan du læse nærmere om kontraktligt medlemskab af forsyningen, som er et tilbud til ukloakerede ejendomme i det åbne land.

 

Et kontraktligt medlemskab betyder, at Stevns Spildevand A/S etablerer og driver en renseløsning hos dig som grundejer, der opfylder kravet i kommunens påbud.

Et alternativ til et kontraktligt medlemskab kan i nogle tilfælde være, at din ejendomkloakeres.

 

Når det af spildevandsplanen fremgår, at der skal ske en forbedret rensning af spildevandet i et ikke-kloakeret opland, og kommunen, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 30, giver dig somgrundejer et påbud om forbedret spildevandsrensning, skal du sammen med påbuddet have tilbud om kontraktligt medlemskab af Stevns Spildevand A/S.

Tilbuddet om kontraktligt medlemskab gælder kun for ikke-kloakerede helårsboliger, hvilket vil sige, at sommerhuse og virksomheder ikke modtager tilbud om medlemskabet.

En landbrugsejendom, hvor der er særskilt spildevandsudledning fra boligen, og hvor påbuddet om forbedret rensning alene retter sig mod boligens udledning, kan dog opnå kontraktligt medlemskab.

Tilbuddet om kontraktligt medlemskab vedrører desuden kun enkeltejendomsanlæg, og vil således ikke kunne anvendes overfor fælles udledninger fra to eller flere ejendomme.

Tilbuddet vil normalt ikke omfatte afledning af regnvand.

 
Et håndtryk mellem to parter.

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.