Køge
Greve
Solrød
Stevns

Tømningsordning

Hvis du bor på en ejendom, som ikke er tilsluttet den offentlige kloak, har du som borger i Køge, Stevns og Greve kommune pligt til at være med i den kommunale tømningsordning af bundfældningstanke og samletanke, som KLAR Forsyning varetager.

Du skal være opmærksom på, at spuling af ledningssystemer og tømning af sive- og køkkenbrønde ikke er omfattet af tømningsordningen.

 

Der er fastsat en række krav, du skal overholde, for at tømningsordningen kan forløbe problemfrit og uden risiko for miljø, sundhed og sikkerhed for tømningsordningens personale.

Hvis du ikke overholder reglerne, og vi derfor ikke kan tømme din tank, når vi kommer, vil du blive opkrævet et beløb, fordi vi har kørt forgæves. 
Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne, som du kan læse i denne brochure. Du kan også læse reglerne i deres fulde længde i tømningsregulativerne for de forskellige kommuner.

Tømningsregulativ for Køge Kommune.

Tømningsregulativ for Stevns Kommune.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du får tømt din bundfældningstank en gang om året.

Ønsker du en ekstra tømning, skal du selv bestille den.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du skal kontakte KLAR Forsyning, hvis du har brug for generelt at få en ekstra tømning. Hvis du derimod blot har brug for en enkel ekstra tømning, skal du tage direkte kontakt til det slamsugerfirma, der kører i din kommune.

Slamsugerfirma for Køge og Stevns og Greve kommuner
FKS Slamson
Tlf: 63 42 10 17
mail@fksslamson.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Når du skal have tømt din samletank, skal du selv kontakte det slamsugerfirma, der står for opgaven i din kommune, og lave en aftale med dem. Du skal sørge for at bestille tømningen senest 3 dage før, du gerne vil have din tank tømt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du kan tilmelde dig vores sms-ordning, så modtager du en sms cirka en uge før, der tømmes på din vej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLAR Forsyning har hverken indtægter eller udgifter ved ordningen. Du betaler altså den reelle pris, det koster at have en tømningsordning. Se aktuelle priser.

Du vil få en tømningsrapport efter hver tømning. Hvis vi har kørt forgæves, vil du også få en tømningsrapport, hvor du kan se, hvorfor vi ikke kunne tømme din tank. 
Du vil blive opkrævet særskilt, hvis du får en ekstra tømning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis du har spørgsmål til driften af tømningsordningen, skal du henvende dig direkte til det slamsugerfirma, der kører i din kommune.

Har du spørgsmål til reglerne omkring tømningsordningen, skal du henvende dig til din kommune.

Ansøgninger om at få ændret, hvor tit din tank tømmes, skal du sende til KLAR Forsyning.

Slamsugerfirma for Køge og Stevns og Greve kommuner
FKS Slamson
Tlf: 63 42 10 17
mail@fksslamson.dk

KLAR Forsyning
Tlf: 56 65 22 22
klar@klarforsyning.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugeslange til tømning af bundfældnings- og samletanke.

MiljøCenter Greve åbner for privatpersoner tirsdag den 31. marts med adgangsbegrænsning

MiljøCenter Greve åbner tirsdag den 31. marts med normal åbningstid fra 9.00 – 20.00 på alle ugens dage. Og som en ekstra service for virksomheder, vil der i en periode tillige være åbent fra 7.00 til 8.30 på hverdage.

Åbningen sker med adgangsbegrænsning
Vi kan maksimalt lukke 20 biler ind på pladsen ad gangen for at sikre, at der holdes den nødvendige afstand til hinanden.

For at minimere kødannelse er der på lige datoer kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et lige tal, og på ulige datoer er der kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et ulige tal.

På åbningsdagen den 31. marts er det dog undtagelsesvist biler, hvis nummerplade slutter med et lige tal, der har adgang. Herefter passer systemet fra den 1. april

Adgangsbegrænsningen vil i første omgang gælde til og med den 13. april.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal følges til enhver tid
Det er vigtigt, at alle på pladsen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Når I besøger pladsen, er det derfor vigtigt:

  • At I holder afstand
  • At affaldet er sorteret hjemmefra
  • At I følger de retningslinjer, I får oplyst ved besøget
  • At I kun kører på genbrugspladsen, hvis der er stort behov for det, og at I ikke er flere i bilen, end der er behov for til at læsse af
  • At I selv medbringer kost og skovl, hvis I har brug for det, da de er fjernet fra pladsen
  • Vær opmærksom på, at kundetoilettet er lukket
  • At I medbringer tålmodighed, da der kan blive kø for at komme ind

MiljøCenter Greve har fra den 14. marts været lukket for privatpersoner på baggrund af anbefalinger fra Kommunernes Landsforening i forbindelse med Covid 19-situationen.

Kommunernes Landsforening har nu ændret deres anbefalinger og giver grønt lys til, at landets genbrugspladser igen kan åbne.