Køge

Generel information

Her kan du få svar på ofte stillede spørgsmål.

 
 

Der er i denne tid rigtig meget fokus på fund af de giftige PFAS-forbindelser i drikkevandet rundt omkring i Danmark.

Vi følger naturligvis også udviklingen tæt i KLAR Forsyning, og får løbende taget analyser af drikkevandet i vores forsyningsområde, så du fortsat kan drikke vandet fra hanen med ro i sindet.

Drikkevandet fra KLAR Forsyning overholder stadig de nye og skærpede krav til en gruppe af såkaldte PFAS-stoffer (herunder PFOS), der blev indført af sundhedsmyndighederne i sommeren 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Køge Vand A/S kan hjælpe dig med oplysninger om ledninger i offentlig vej.
Hvis du vil vide, hvor vandledningerne ligger inde på din egen grund, skal du kontakte Køge Kommune.

 
 
 
 

Målerne aflæses hvert år d. 31. december.

 
 
 
 

Kontakt Køge Vand A/S, så hjælper vi med at løse problemet.

 
 
 
 

Det skyldes løsrevne rustpartikler/ luft, som frigives, når der har været lukket for vandet. Det er ikke sundhedsskadeligt, men det røde vand kan misfarve vasketøjet. 

 
 
 
 

Vi leverer dit vand gennem et net af vandrør. Fra vores hovedrør i vejen, går der mindre rør ind til hver ejendom – det rør kaldes i fagsprog en stikledning.

Vi ejer og står for vedligeholdelsen af vores hovedrør samt det rør, der fører ind til din ejendom, dog kun til skel.

Jordledningen er dit ansvar
Røret fra skel og ind til din ejendom kaldes en jordledning, og den har du selv ansvar for at vedligeholde.

Hvis flere deler en jordledning
Hvis du får vand fra et rør, som indenfor skel forsyner flere ejendomme, er alle aftagere af vandet fælles om ansvaret og rettighederne til jordledningen.

Hvem ejer vandmåleren?
Det er KLAR Forsyning, der ejer vandmåleren, som du betaler en årlig leje af. Måleren må kun udskiftes af os eller et autoriseret VVS-firma efter aftale med os.

Se illustration

Du kan læse mere i vores regulativ

 
 
 
 
 
 
 
En tændt bruser.

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.