Sådan klager du

Inden du går i gang med en formel klageproces, er det en god idé at kontakte os i KLAR Forsyning, så vi kan rydde mulige misforståelser af vejen.

Vi kan træffes mandag til torsdag kl. 9.00 – 15.30 og fredag kl. 09.00 – 12.00 på tlf.nr. 56 65 22 00 eller på adressen Vasebækvej 40, 4600 Køge.

Du bør kontakte os så snart, du har opdaget forholdet.

Når vi har modtaget din klage, vil vi inden for 2 arbejdsuger vende tilbage til dig med et svar eller en meddelelse om, hvornår du kan forvente et svar.

Hvis vi ikke har givet dig medhold i din klage, eller vi kun har givet dig delvist medhold, kan du få vores afgørelse behandlet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Du skal her sikre dig, at du har afgørelsen på skrift i form af et brev eller en mail.

Du skal indsende din klage via klageportalen hos Nævnenes Hus. Følg dette link til Nævnenes Hus

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. 

Indgiver du en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr.  Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation/mægling, kan du klage til Forbrugerklagenævnet. Det koster 400 kr. Du får beløbet tilbage, hvis du får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Der kan ske ændringer i gebyrerne. Læs nærmere her: www.forbrug.dk.

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.