Sådan klager du

Inden du går i gang med en formel klageproces, er det en god idé at kontakte os i KLAR Forsyning, så vi kan rydde mulige misforståelser af vejen.

Vi kan træffes mandag til torsdag kl. 9.00 – 15.30 og fredag kl. 09.00 – 12.00 på tlf.nr. 56 65 22 00 eller på adressen Vasebækvej 40, 4600 Køge.

 

Du bør kontakte os så snart, du har opdaget forholdet.

Når vi har modtaget din klage, vil vi inden for 2 arbejdsuger vende tilbage til dig med et svar eller en meddelelse om, hvornår du kan forvente et svar.

Hvis vi ikke har givet dig medhold i din klage, eller vi kun har givet dig delvist medhold, kan du få vores afgørelse behandlet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Du skal her sikre dig, at du har afgørelsen på skrift i form af et brev eller en mail.

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online. Du kan også bruge dette link

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. 

 

Indgiver du en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr.  Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation/mægling, kan du klage til Forbrugerklagenævnet. Det koster 400 kr. Du får beløbet tilbage, hvis du får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Der kan ske ændringer i gebyrerne. Læs nærmere her: www.forbrug.dk.

 

MiljøCenter Greve åbner for privatpersoner tirsdag den 31. marts med adgangsbegrænsning

MiljøCenter Greve åbner tirsdag den 31. marts med normal åbningstid fra 9.00 – 20.00 på alle ugens dage. Og som en ekstra service for virksomheder, vil der i en periode tillige være åbent fra 7.00 til 8.30 på hverdage.

Åbningen sker med adgangsbegrænsning
Vi kan maksimalt lukke 20 biler ind på pladsen ad gangen for at sikre, at der holdes den nødvendige afstand til hinanden.

For at minimere kødannelse er der på lige datoer kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et lige tal, og på ulige datoer er der kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et ulige tal.

På åbningsdagen den 31. marts er det dog undtagelsesvist biler, hvis nummerplade slutter med et lige tal, der har adgang. Herefter passer systemet fra den 1. april

Adgangsbegrænsningen vil i første omgang gælde til og med den 13. april.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal følges til enhver tid
Det er vigtigt, at alle på pladsen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Når I besøger pladsen, er det derfor vigtigt:

  • At I holder afstand
  • At affaldet er sorteret hjemmefra
  • At I følger de retningslinjer, I får oplyst ved besøget
  • At I kun kører på genbrugspladsen, hvis der er stort behov for det, og at I ikke er flere i bilen, end der er behov for til at læsse af
  • At I selv medbringer kost og skovl, hvis I har brug for det, da de er fjernet fra pladsen
  • Vær opmærksom på, at kundetoilettet er lukket
  • At I medbringer tålmodighed, da der kan blive kø for at komme ind

MiljøCenter Greve har fra den 14. marts været lukket for privatpersoner på baggrund af anbefalinger fra Kommunernes Landsforening i forbindelse med Covid 19-situationen.

Kommunernes Landsforening har nu ændret deres anbefalinger og giver grønt lys til, at landets genbrugspladser igen kan åbne.