Greve

Affaldsplan

Affaldsplan 2014-2024 indeholder planen for, hvordan Greve Kommune vil prioritere indsatsen på affaldsområdet i de kommende år.
 
Affaldsplanen bliver brugt som et værktøj til styring og planlægning og skal medvirke til at nå de europæiske, nationale og lokale mål på affaldsområdet.
 
Planens initiativer lægger sig op ad regeringens strategi og målsætninger ”Danmark uden affald”, som blandt andet har fokus på disse områder:
 
  • Genanvendelse af organisk affald
  • Genanvendelse af papir, pap, glas, træ, metal og plast
  • Indsamling af elektronikaffald
  • Indsamling af batterier

For at vi kan nå målsætningerne i strategien, vil vi i løbet af de næste år undersøge, hvilke muligheder der er for at øge indsamlingen af de genanvendelige materialer.
 
Når undersøgelserne er færdige vil byrådet beslutte, om der er behov for nye måder at indsamle affaldet på.
 
Affaldsplanen er vedtaget af Greve Byråd den 27. januar 2014.
Skraldemand ved siden af skraldebilen, der er i gang med at tømme en beholder.