Greve

Gebyrer for affaldsordning

Alle husstande har pligt til at betale for deltagelse i affaldsordningerne.
 
For at affald ikke bliver smidt i naturen, har alle husstande pligt til at deltage i de kommunale affaldsordninger.
 
Gebyret for affaldsordningerne bliver opkrævet via din ejendomsskattebillet.
 
 
Gebyrer for 2017
Gebyrerne for 2017 kan du se i Gebyrblad 2017.
Det skal du betale gebyr for
Som grundejer har du ansvaret for, at du er tilmeldt de korrekte renovationsordninger. Alle husstande i Greve Kommune skal være tilmeldt og betale gebyr for:
 
  • Dagrenovation
  • Papir, pap og glas
  • Storskrald og haveaffald
  • MiljøCenter Greve
  • Administration

Der er forskellige affaldsordninger alt efter hvilket boligområde, du bor i. Gebyret for din husstand afhænger af, hvilke affaldsordninger du har mulighed for at benytte. Den enkelte husstand har normalt ikke ret stor mulighed for at ændre på affaldsordningerne, fordi ændringer typisk kræver en samlet aftale for et helt boligområde, f.eks. en grundejerforening.

Kontakt
Har du spørgsmål til gebyrerne så kontakt:
 
KLAR Forsyning 
Telefon 56 65 22 22

Forbrugervalg 2017

Husk, at du indtil den 10. december kl. 23.59 kan afgive din stemme til vores forbrugervalg.

Du kan stemme elektronisk via vores hjemmeside. Gå ind på forsiden og tryk på Forbrugervalg 2017.