Køge

Priser

Prisen pr. MWh er delt op i 3 kategorier.
 
Se takstblad for 2019 - afventer legalitetsgodkendelse af Køge Byråd