Greve

Affaldsplan

Affaldsplan 2014-2024 indeholder planen for, hvordan Greve Kommune vil prioritere indsatsen på affaldsområdet i de kommende år.
 
Affaldsplanen bliver brugt som et værktøj til styring og planlægning og skal medvirke til at nå de europæiske, nationale og lokale mål på affaldsområdet.
 
Planens initiativer lægger sig op ad regeringens strategi og målsætninger ”Danmark uden affald”, som blandt andet har fokus på disse områder:
 
 • Genanvendelse af organisk affald
 • Genanvendelse af papir, pap, glas, træ, metal og plast
 • Indsamling af elektronikaffald
 • Indsamling af batterier

For at vi kan nå målsætningerne i strategien, vil vi i løbet af de næste år undersøge, hvilke muligheder der er for at øge indsamlingen af de genanvendelige materialer.
 
Når undersøgelserne er færdige vil byrådet beslutte, om der er behov for nye måder at indsamle affaldet på.
 
Affaldsplanen er vedtaget af Greve Byråd den 27. januar 2014.
Skraldemand ved siden af skraldebilen, der er i gang med at tømme en beholder.

MiljøCenter Greve åbner for privatpersoner tirsdag den 31. marts med adgangsbegrænsning

MiljøCenter Greve åbner tirsdag den 31. marts med normal åbningstid fra 9.00 – 20.00 på alle ugens dage. Og som en ekstra service for virksomheder, vil der i en periode tillige være åbent fra 7.00 til 8.30 på hverdage.

Åbningen sker med adgangsbegrænsning
Vi kan maksimalt lukke 20 biler ind på pladsen ad gangen for at sikre, at der holdes den nødvendige afstand til hinanden.

For at minimere kødannelse er der på lige datoer kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et lige tal, og på ulige datoer er der kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et ulige tal.

På åbningsdagen den 31. marts er det dog undtagelsesvist biler, hvis nummerplade slutter med et lige tal, der har adgang. Herefter passer systemet fra den 1. april

Adgangsbegrænsningen vil i første omgang gælde til og med den 13. april.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal følges til enhver tid
Det er vigtigt, at alle på pladsen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Når I besøger pladsen, er det derfor vigtigt:

 • At I holder afstand
 • At affaldet er sorteret hjemmefra
 • At I følger de retningslinjer, I får oplyst ved besøget
 • At I kun kører på genbrugspladsen, hvis der er stort behov for det, og at I ikke er flere i bilen, end der er behov for til at læsse af
 • At I selv medbringer kost og skovl, hvis I har brug for det, da de er fjernet fra pladsen
 • Vær opmærksom på, at kundetoilettet er lukket
 • At I medbringer tålmodighed, da der kan blive kø for at komme ind

MiljøCenter Greve har fra den 14. marts været lukket for privatpersoner på baggrund af anbefalinger fra Kommunernes Landsforening i forbindelse med Covid 19-situationen.

Kommunernes Landsforening har nu ændret deres anbefalinger og giver grønt lys til, at landets genbrugspladser igen kan åbne.