Borgerne i Greve er gode til at sortere deres affald

I maj i år indførte Greve Kommune en ny affaldsordning. Ordningen skal sikre, at Greve Kommune lever op til EU's krav om en genanvendelsesprocent på 50 i 2022.

Da den nye affaldsordning trådte i kraft 1. maj 2020, skulle borgerne som noget nyt blandt andet til at sortere madaffaldet fra deres restaffald.

Tal viser nu, at borgerne i løbet af de første fem måneder af den nye ordning har sorteret og afleveret 1.481 tons madaffald. Det svarer til 37 % af den mængde affald, der tidligere blev afleveret som restaffald og sendt til forbrænding.

”Vi synes, at det er et rigtig flot resultat, og at borgerne i Greve Kommune gør det rigtig godt. Madaffaldet bliver sendt til et biogasanlæg, hvilket betyder, at det kan omdannes til energi i stedet for at blive forbrændt. Det gør en stor forskel i forhold til vores klima”, udtaler Line Wilchen Hollesen, der er adm. direktør i KLAR Forsyning, der står for driften af affaldsordningen.

I samme periode er der indsamlet 219 tons plast til genanvendelse. Selvom det måske ikke lyder af så meget, er det er vigtigt at huske, at plast ikke vejer så meget, så det er faktisk en stor mængde.

Klar med en samlet opgørelse i starten af 2021
KLAR Forsyning laver først en samlet opgørelse for 2020 i starten af 2021. Her vil man kunne se, hvordan tallene ser ud for hele 2020 for både madaffald, papir, pap, glas, træ, plast og metal.

”Selvom vi endnu ikke har en samlet opgørelse, viser de foreløbige tal, at det ser rigtig fornuftigt ud. Jeg vil gerne rose borgerne i Greve Kommune for deres indsats og medvirken til, at den nye affaldsordning er kommet godt fra start. Vi ved godt, at det kræver tid at sætte sig ind i, hvordan man sorterer sit affald rigtigt, men den tid er rigtig godt givet ud i forhold til at passe på miljøet”, siger Line Wilchen Hollesen

Vi skal sortere endnu mere i fremtiden
Selvom det går rigtig godt med sorteringen i Greve Kommune, er der stadig plads til at blive endnu bedre. Samtidig har regeringen indgået et bredt forlig om en klimaaftale, der også indeholder nye regler på affaldsområdet. Det betyder, at vi skal til at sortere endnu mere fremover.

Lovgivningen om mere sortering er stadig under udarbejdelse, og det skal også politisk besluttes i Greve Kommune, hvordan affaldssorteringen i fremtiden kan udbygges.

”Selvom det ser rigtig fint ud for vores genanvendelsesprocent i Greve, skal vi stadig arbejde på at opnå endnu bedre sortering via en fælles indsats”, siger Line Wilchen Hollesen, der fortæller, at en af de mest almindelige sorteringsfejl er pizzabakker.

”Mange tror, at pizzabakker skal smides ud til pap, men da de ofte er fedtede, skal de faktisk smides ud til restaffald. Der eksisterer stadig forvirring omkring sortering, så vi skal ud og oplyse endnu mere, om hvordan man sorterer rigtig, og hvor vigtigt det er, og så håber jeg, at borgerne på deres side, vil tænke endnu mere over sortering, når de står ved skraldespandene”, siger Line Wilchen Hollesen

Hjælp til at sortere rigtigt
Affaldssortering er et komplekst område, og det er let at blive i tvivl om, hvordan man sorterer sit affald rigtigt.

Der er heldigvis hjælp at hente i appen Affaldsportal. Her er der en online-sorteringsguide, hvor du kan slå forskellige genstande op og se, hvordan de skal sorteres.

På klarforsyning.dk ligger der også en online-sorteringsguide, hvor du kan slå rigtig mange genstande op.

Faktaboks

  • I 2022 skal vi genanvende 50 % af både madaffald, papir, pap, glas, træ, plast og metal
  • 1 ton madaffald bliver i et biogasanlæg til ca. 230 kWh.