Få indflydelse: Stil op som kandidat til forbrugervalg 2021 i KLAR Forsyning

Hvordan skal fremtidens vand- og spildevandshåndtering se ud i KLAR Forsynings område? Det kan borgere i Køge, Greve, Solrød og Stevns kommune nu få indflydelse på ved at stille op som kandidat til forbrugervalg 2021. Tilmeldingen er åben fra 1. september til 22. oktober 2021.

I år afholder KLAR Forsyning forbrugervalg 2021 på vegne af vandselskaberne i forsyningssamarbejdet. Her skal der vælges to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til hver af bestyrelserne i Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S (fælles valg), Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S.

”Som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem er man en del af bestyrelsen på lige fod med de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer. Derfor er der stor mulighed for at få indflydelse på, hvordan fremtidens håndtering af drikkevand og spildevand skal se ud. Så hvis man interesserer sig for dette område, kan jeg kun opfordre til, at man stiller op som kandidat til forbrugervalget,” siger Line Hollesen, adm. direktør i KLAR Forsyning.

Kandidater kan stille op frem til den 22. oktober

Alle, der har interesse i at få indflydelse i vand- og spildevandselskaberne, kan stille op som kandidater til forbrugervalget 2021 allerede i dag. Tilmeldingen lukker den 22. oktober. 

De valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelsen den 1. januar 2022 for en 4-årig periode. Men hvem kan stille op som kandidater til forbrugervalget?

”Alle myndige personer kan stille op som kandidater –også selvom de ikke er bosat lige i Køge, Greve, Solrød eller Stevns kommune. Det eneste krav er, at du skal have 10 myndige personer, der bor i forsyningsområdet, til at skrive under på, at de støtter dig som kandidat”, siger Line Hollesen, adm. direktør i KLAR Forsyning.

De 10 myndige personer kaldes stillere. En stiller kan kun pege på én kandidat, og det må ikke være en, som de bor sammen med.

Vi stemmer elektronisk

Når alle interesserede kandidater har oprettet sig som kandidat, bliver kandidaterne offentliggjort på KLAR Forsynings hjemmeside. Herefter skal KLAR Forsynings forbrugere stemme om, hvem der skal indtræde i bestyrelserne. 

Valget foregår elektronisk i uge 48.

På KLAR Forsynings hjemmeside kan man finde mere information om forbrugervalget på klarforsyning.dk/forbrugervalg2021. Det er også her, der vil komme flere informationer om afstemningen, så snart kandidaterne er fundet. 

Pressemeddelelse udsendt d. 1. september 2021.