Renere vand i Streget og bedre badevandskvalitet

KLAR Forsyning har været på detektivarbejde, og det har sikret renere vand i Streget og dermed gavnet kvaliteten af badevandet ved udløbet.

En ekstra tør sommer gav KLAR Forsyning mistanke om, at der blev udledt spildevand til regnvandssystemet, Streget, i Greve på grund af fejltilkoblinger på nogle af ejendommene i området.

En fejltilkobling er, når rørene til spildevand og regnvand er blevet byttet rundt, da de blev tilkoblet til det offentlige kloaksystem. Regnvandet fra ejendommen ledes derfor ind på renseanlægget, mens spildevandet ledes ud i regnvandssystemet og ender i et vandløb eller havet.

En meget tør sommer afslørede problemet
Det var Rasmus Poulsen, der er driftsmedarbejder i KLAR Forsyning, der opdagede problemet.

”Det er sådan, at regnvand ledes til en olieudskiller, der skal rense regn- og vejvand for olie, før det ledes videre ud i lokale vandløb. På grund af den tørre sommer i 2018 løb vandet meget langsommere end normalt igennem olieudskilleren. Her kunne jeg se meget tydelige beviser på, at der var spildevand i olieudskilleren. Der måtte altså være nogle ejendomme, der var tilsluttet forkert”, forklarer han.

Herefter gik KLAR Forsyning i gang med en større indsats for at finde frem til ejendommene. Forsyningsselskabet startede med at indsnævre det område, hvor de kunne have mistanke om fejltilkoblinger. Det drejede sig om ca. 2.000 ejendomme.

”Det har været et meget stort arbejde. Ikke alene fordi, det drejer sig om mange ejendomme, men samtidig også, fordi rørene ligger under jorden, og fejltilkoblingerne derfor ikke er synlige. Da vi havde indsnævret området bedst muligt, måtte vi derfor gå i gang med at løfte på dækslerne ned til kloakken i hele området for at se, om der var spildevand i systemet. Nogle steder har vi så efterfølgende lavet en tv-undersøgelse af kloakken for at kunne konstatere, hvilken ejendom spildevandet så kom fra”, fortæller Rasmus Poulsen.

Synlige resultater
KLAR Forsyning har fundet frem til ca. 25 fejltilkoblinger, som alle snart er udbedret, og det har givet synlige resultater.

Fejltilkoblingerne er mange steder sket for mange år siden, og det er ikke noget, som husejerne har været bevidste om.

”Når vi har fundet en fejltilkobling, skal den selvfølgelig udbedres, og det er husejerne, der står med regningen. De har heldigvis langt hen ad vejen været meget forstående og samarbejdsvillige, og det er vi rigtig glade for”, siger Line Wilchen Hollesen, der er adm. direktør i KLAR Forsyning.

En vigtig medspiller
Projektet er udført i tæt samarbejde med Greve Kommune, da de er myndighed i forhold til at give påbud til de berørte ejendomme om, at fejlen skal udbedres.

”Greve Kommune har været en vigtig medspiller, og vi er rigtig glade for, at de har støttet op om vores indsats. Resultatet af samarbejdet er en synlig forbedret vandkvalitet i Streget og ikke mindst en positiv effekt på kvaliteten af badevandet ved udløbet i Køge Bugt” siger Line Wilchen Hollesen.