Derfor stiger vandafledningsbidraget i Solrød

Vandafledningsbidraget for borgere i Solrød Kommune hæves i 2019 fra 32,50 kr. pr. m3 til 42,00 kr. pr. m3 inkl. moms.

Prisstigningen skyldes blandt andet, at KLAR Forsyning investerer mange penge i lokale klimatilpasningsprojekter, der skal forebygge oversvømmelser i udsatte områder i Solrød Kommune.

Vigtigt at investere i løsninger for fremtiden
Line Wilchen Hollesen, der er adm. direktør i KLAR Forsyning, forklarer, at det er ændringer i vejret med flere skybrud og flere langvarige regnfulde perioder, der gør det nødvendigt at investere i nye løsninger.

’Vores kloaksystem er simpelthen ikke gearet til at håndtere så store mængder af regn som dem, vi har oplevet de senere år. Vi bliver derfor nødt til at investere penge i at lægge nye rør, der styrker det eksisterende kloaksystem og anlægge bassiner, der kan opsamle regnvandet. Samtidig sker der en markant byudvikling i kommunen, hvor vi anlægget helt nye systemer. Jeg håber, at vores kunder vil se stigningen i bidraget i lyset af det behov, der er for at investere i løsninger, der kan minimere risikoen for oversvømmelser i deres lokalområde, og understøtte byudviklingen”, siger Line Wilchen Hollesen.

Bidraget kan eventuelt sænkes i fremtiden
Bidraget hæves for at begrænse gældsudviklingen og sikre en sund økonomi i selskabet både nu og i fremtiden.

”Vi har forståelse for, at det er en stor stigning. Vi er dog også nødt til at følge den lovgivning, der er for området, og når der er store investeringer og pres på selskabets økonomi, bliver vi nødt til at hæve bidraget for ikke at skubbe en regning foran os. Hvis økonomien i selskabet senere vender, vil der være mulighed for at sætte bidraget ned igen”, siger Line Wilchen Hollesen.

Faktaboks

  • En familie på to voksne og to børn leder i gennemsnit 120 m3 vand fra husstanden til kloakken om året. Prisstigningen svarer derfor til 1140 kr. pr. år.
  • Vandafledningsbidraget dækker den udgift, der er forbundet med at opsamle og rense spildevand, før det ledes ud i havet. Bidraget skal også dække renoveringer af kloaksystemet og nye løsninger til håndtering af regnvand.

Kilen ved Solrød Gymnasium er et eksempel på et af de projekter, som KLAR Forsyning i samarbejde med Solrød Kommune har investeret i. Her er der anlagt et regnvandsbassin, der opsamler regnvand for at minimere risikoen for oversvømmelser.