KLAR Forsynings kunder kan trygt drikke vandet fra hanen

Efter fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet på Ledøje Vandværk i Egedal Kommune har KLAR Forsyning fået testet deres vand for indhold af pesticidet. 

Resultatet viser, at der ikke kan konstateres spor af pesticidet i det vand, der ledes ud til kunderne fra KLAR Forsynings vandværker, og kunderne i Køge kan derfor roligt drikke vandet fra hanen.

Kvalitet og sikkerhed har første prioritet

”Kvaliteten af det drikkevand, vi leverer til vores kunder, har højeste prioritet i KLAR Forsyning. Da vi hørte om tilfældet i Egedal Kommune, gik vi derfor med det samme i gang med at få taget prøver af vores vand. Jeg er meget glad for, at prøverne viser, at der ikke er grund til bekymring her i Køge’, fortæller Line Wilchen Hollesen, der er adm. direktør i KLAR Forsyning.

Fokus på høj forsyningssikkerhed

Udover at teste vandet gør KLAR Forsyning meget for at sikre kvaliteten af det vand, de leverer.

’Vores vandforsyning er ISO-certificeret både i forhold til fødevaresikkerhed og miljø, og så har vi lige bygget et nyt vandværk her i Køge, hvor vi har haft særlig fokus på at sikre en høj forsyningssikkerhed’, fortæller hun.

KLAR Forsyning står for ca. 50 % af drikkevandsforsyningen i Køge Kommune.

Fakta

  • Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt fra et svampemiddel, som har været godkendt i Danmark i perioden 1982 - 2000 til brug ved dyrkning af hvede, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland, samt agurker og prydplanter på friland og i væksthuse.

Chlorothalonil-amidsulfonsyre har ikke hidtil været på listen over stoffer, som vi kontrollerer for på vandværkerne. Man har en bekymring om, at stoffet kan være kræftfremkaldende og skadeligt for vores arveanlæg. Derfor har Miljøministeriet nu bedt alle landets kommuner om at tjekke vores drikkevand for stoffet.