Nye kloakker, renere vand og en bedre vej i Store Heddinge

I et år har et sjak på 10 mand arbejdet med at separere kloakkerne i Nørregade-området i Store Heddinge, og drikkevandet er lagt i nye rør. Samtidig har Nørregade fået helt ny belægning og nyt fortov.

Det er blevet lidt rarere at bo og færdes i kvarteret omkring Nørregade i Store Heddinge. Med KLAR Forsyning i spidsen har entreprenører, rådgivere og vejfolk de sidste 12 måneder arbejdet med at skille regnvand og spildevand i Nørregade, på Sigerslevvej, på halvdelen af Kronhøjvej samt på Kappelkærvej og Præstevænget. Samtidig er de gamle og rustne vandledninger på strækningerne skiftet ud.

Det omfattende projekt udmærker sig ved, at kloakeringen, udskiftningen af vandledningerne og renoveringen af Nørregade skulle klares i samme arbejdsgang for ikke at forstyrre trafikanter og beboere i flere omgange. KLAR Forsyning, Stevns Kommunes vejteam, Store Heddinge Vandværk, rådgivere fra Nielsen & Risager samt entreprenørfirmaet Arkil har sammen planlagt og udført arbejdet, så alt er gået så effektivt og gnidningsfrit som muligt.

”Det har været et rigtig fint samarbejde, og vi opnår en synergi, når vi koordinerer på den måde”, konkluderer driftsingeniør Lars Ellegaard Jørgensen fra Stevns Kommunes vejteam.

Kloakrør fyldt med rødder
Separeringen af regn- og spildevand betyder, at regnvandet fra midtbyen ikke længere belaster renseanlægget i Bjælkerup men i stedet føres til regnvandsbassinet bag skolen og derfra ledes videre ud i bækken. Ud over at aflaste renseanlægget nedsætter kloakeringen risikoen for, at spildevand i tilfælde med store mængder nedbør ender i åer og vandløb, forklarer projektleder Jan Smedegaard fra KLAR Forsyning.

Samtidig var udskiftningen af rørene hårdt tiltrængt på grund af nedslidning, fortæller rådgivende ingeniør Alan Rasmussen fra Nielsen Risager:

”Ledningssystemet var så ringe, at det kun var et spørgsmål om tid, inden det brød sammen. Nogle af ledningerne var så fyldte med rødder, at det ikke var muligt at rense dem. Det var bestemt det rigtige tidspunkt at etablere et nyt system”.

Slut med okkerfarvet vand
Mens beboerne i det kloakerede område ikke direkte kan mærke separeringen i deres hverdag, vil nogle måske i højere grad bemærke, at de gamle og meget rustne vandrør er skiftet til nye rør i plast:

”Jeg vil tro, at man godt kunne opleve rester af rust i sit vand tidligere – og måske kunne vandet være lidt okkerfarvet i perioder. Det er slut nu”, fortæller John Bøjlund, der er formand af Store Heddinge Vandværk – og som glæder sig over, at de seneste års arbejde betyder, at omkring halvdelen af byen nu får leveret vand gennem nye rør.

Den gamle vej findes en meter nede
Mens de øvrige veje er lappet efter gravearbejdet, har Nørregade fået helt ny belægning samtidig med kloakeringen:

”Belægningen trængte til udskiftning, og da vi alligevel skulle have nyt fortov, kunne vi ligeså godt klare de ting, mens der i forvejen blev gravet i vejen. Derfor har vi fået en ny vej og et nyt fortov”, forklarer Lars Ellegaard Jørgensen.

Han tilføjer, at det øverste slidlag først bliver lagt om et år, når den nye vejbelægning har sat sig – indtil da kan kantstenene godt virke lidt høje.

I øvrigt viste arbejdet på Nørregade, at det er en af byens gamle og vigtige indfaldsveje: En meter nede fandt Arkils folk den gamle brolægning, ligesom en stenkiste – datidens rør bygget af firkantede flade sten – dukkede op, og arkæologer kiggede nærmere på det gamle anlæg.

Yderligere oplysninger:
Jan Smedegaard, KLAR Forsyning 40 56 15 28
Alan Rasmussen, Nielsen & Risager 40 82 09 07
John Bøjlund, St. Heddinge Vandværk 40 50 65 17
Lars Ellegaard Jørgensen, Stevns Kommunes vejteam 51 73 00 62
Per Hansen, Arkil 24 28 52 62

Vi har travlt på telefonen i dag

Vi får mange henvendelser på telefonen i dag. Derfor kan der være lidt ventetid, hvis du forsøger at ringe. 
 
Husk, at du altid er velkommen til at sende os en mail til klar@klarforsyning.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 
 
Vi beklager ulejligheden og håber på din tålmodighed.